program_logo

CEEPUS - Hodnocení sítí

Několik tipů pro vytvoření co nejúspěšnějšího projektu

Aby byl projekt úspěšný, doporučujeme zohlednit při vyplňování přihlášky následující otázky:

·         Co si zúčastněné strany od zapojení do projektu slibují?

·         Co může síť nabídnout zapojeným institucím a jaká je přidaná hodnota účasti jednotlivých institucí?

·         Jak bude zajištěno vzájemné uznávání studia a kontrola kvality?

·         Jaké jsou plánované výměnné aktivity? V jakém rozsahu?

Co hodnotí experti Národní a Mezinárodní komise?

Národní i Mezinárodní hodnotící komise projekty posuzují podle CEEPUS Scoring System, který rozlišuje několik faktorů:

·         Country factor – za každou zúčastněnou zemi v síti je skóre 1x násobeno;

·         Mobility factor – je třeba preferovat tří až čtyřměsíční pobyty pro studenty bakalářského a magisterského studijního cyklu a dbát na naplňování přiděleného počtu měsíců;

·         Coordination points;

·         Partner points.

 
Hodnotící kritéria společná pro experty národních komisí programu CEEPUS