program_logo

CEEPUS

Letter of Confirmation

Vzor dopisu "Letter of Confirmation", který se stipendistům automaticky vygeneruje v jejich profilu na www.ceepus.info poté, co je jim uděleno stipendium a oni potvrdí, že mají o stipendium zájem. Dopis je třeba nechat potvrdit na hostitelské univerzitě před návratem z mobility a následně doručit domovské národní kanceláři programu CEEPUS.

PDF - Adobe Acrobat en