program_logo

CEEPUS

Freemover Letter of Recommendation

Vzor doporučujícího dopisu z domovské univerzity, který uchazeči o individuální mobilitu "freemover" přikládají ve dvou verzích (od dvou akademických pracovníků) k přihlášce.

PDF - Adobe Acrobat en