program_logo

CEEPUS

Central European Exchange Programme for University Studies

CEEPUS je středoevropským výměnným univerzitním programem zaměřeným na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit .