program_logo

CEEPUS - Aktuální informace

Termín podání žádostí sítí vysokých škol je 15.1. 2014

Centrální kancelář CEEPUS již spustila na portálu www.ceepus.info možnost podávání žádostí projektů sítí na další akademický rok 2014/2015. Nové zájemce o zapojení do projektu/podání nového projektu upozorňujeme, že se musí nejprve zaregistrovat a doporučujeme, aby ohledně postupu kontaktovali naši národní kancelář CEEPUS.

Výsledky výběrového kola projektů univerzitních sítí CEEPUS podaných k 15.1. 2013 na akademický rok 2013/2014

K 15. lednu 2013 bylo koordinátory ze všech členských zemí programu předloženo celkem 89 projektů univerzitních sítí. V průběhu formální kontroly projektů, kterou prováděla Centrální kancelář CEEPUS a jednotlivé národní kanceláře CEEPUS, byly zamítnuty 2 projekty. Během hodnocení kvality, prováděné odborníky z jednotlivých členských zemí, bylo scháleno celkem 67 projektů, 14 projektů získalo status Umbrella Network (statut náhradníka) a 6 projektů bylo zamítnuto pro nedostatečnou kvalitu návrhu.

České vysoké školy podaly jako koordinátoři či partneři celkem 71 projektů CEEPUS. Z nich bylo celkem 56 schváleno,10 projektů získalo statut Umbrella Network, 4 projekty byly zamítnuty pro nedostatečnou kvalitu, 1 projekt byl zamítnut pro formállní nedostatky.  

Mezi projekty s českým koordinátorem či partnerem bylo rozděleno na akademický rok 2013/2014 celkem 645 stipendijních měsíců pro přijíždějící stážisty.Oficiální informaci o výsledku hodnocení tzv. Letter of Award naleznou kontaktní osoby sítí na svých desktopech u příslušného projektu.

Přehled výsledků českých vysokoškolských pracovišť naleznete ZDE.

Oficiální kritéria hodnocení stanovená Centrální kanceláří CEEPUS naleznete ZDE.

Conference on Higher Education Cooperation

The Austrian National Agency (OeAD) will be organising a Conference on Higher Education Cooperation in Central, Eastern & South-Eastern Europe (Vienna, 3rd to 5th July 2013) with the title “Neighbours.HigherEducation.Cooperation.” The conference shall bring together representatives from HEI/universities in 17 countries in order to share cooperation expertise and to provide a platform for future common initiatives and collaboration. The event is meant to cover the political dimension of Higher Education cooperation in the region as well as to enhance existing networks for projects and connect interested scientists willing to cooperate with each other. Please find a draft version of the program attached to this letter. Target countries for the conference are the Czech Republic, Slovakia, Hungary, Slovenia, Croatia, Serbia, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, Kosovo under UNSCR 1244/99, Albania, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Bulgaria, Romania, Moldova, Ukraine and Austria. 

Date: Wednesday, 3rd July (12.00) – Friday, 5th July 2013 (13.00)Venue: Raiffeisen Bank International, Am Stadtpark 3, 1030 Vienna

Registration and further Information at www.oead.at/nhec-conference

Deadline for registrations is 10th June. The expected participants will consist of representatives from Higher Education Institutions including the management level, higher education project promoters and researchers as well as of HE stakeholders, Bologna Experts, Higher Education Reform Experts, and regional organisations with an active role in Higher Education.  

Participation in the conference is free of charge – travel and accommodation has to be covered by the participants.

Národní kancelář CEEPUS ocenila nejlepší projekty CEEPUS

Dne 21. května 2013 se v prostorách novobarokní auly v Brně za účasti zástupců MŠMT, Centrální kanceláře CEEPUS a Domu zahraničních služeb konala akce CEEPUS National Meeting, jejíž součástí bylo i předání ocenění The Czech National CEEPUS Office Prize 2012.

Akce byla určena zejména kontaktním osobám univerzitních sítí CEEPUS a pracovníkům zahraničních oddělení vysokých škol. Cílem bylo

1/ zhodnotit uplynulé akademické roky 2011/2012, 2012/2013 a informovat o aktuálním výběrovém kole na akad.rok 2013/2014;

2/ seznámit účastníky s procedurálními a administrativními náležitostmi programu;

3/ slavnostní ceremonie a udělení ocenění české Národní kanceláře CEEPUS.

Zlatým hřebem akce bylo odpolední část, kterou zahájila vrchní ředitelka Sekce koordinace politik a evropských záležitostí MŠMT RNDr. Michaela Kleňhová. Následovala přednáška generální tajemnice programu CEEPUS Mag. Elisabeth Sorantin o aktuálním vývoji programu CEEPUS v mezinárodním kontextu a seznámení přítomných s výsledky soutěže o Ministerskou cenu, která je každoročně udělena nejúspěšnějšímu projektu CEEPUS uplynulého akademického roku. Celkem sedmi pracovištím českých vysokých škol zapojených do nejlepších projektů v roli partnerů udělila Národní kancelář CEEPUS certifikát The Czech National CEEPUS Office Prize 2012 podepsaný 1. náměstkem ministra školství Mgr. Jiřím Nantlem, LL.M. a ředitelkou DZS Ing. Ivou Tatarkovou.  

Ocenění získali:

Projekt HU-0028, do kterého byly zapojeny

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, Katedra matematiky (prof. RNDr. Marie Demlová, CSc.);

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Katedra matematiky (Ing. Michal Beneš, Ph.D.);

Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Katedra matematiky (doc. RNDr. Jitka Laitochová, CSc.);

Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra algebry a geometrie (prof. RNDr. Josef Molnár, CSc.);

Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Katedra matematiky a didaktiky matematiky (RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.);

Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, Katedra matematiky, RNDr. Petra Konečná, Ph.D.

Projekt AT 68, do kterého byla zapojena

Vysoká škola ekonomická v Praze (prof. Hana Machková).

Udělená ocenění jsou rovnocenná. Všem oceněným srdečně blahopřejeme.

Prezentace:

What´s up? (prezentace Centrální kancelář CEEPUS)

Ohlédnutí za rokem 2012 v programu CEEPUS a výhled na rok 2013

Nebojte se administrativy programu CEEPUS

CEEPUS NATIONAL MEETING - seminář pro kontaktní osoby univerzitních sítí CEEPUS

Termín konání: úterý 21. května 2013, 10:00 – 15:00

Místo konání: barokní aula budovy rektorátu Vysokého učení technického v Brně, Antonínská 548/1, 602 00  Brno

Rádi bychom Vás jménem Domu zahraničních služeb pozvali na akci CEEPUS NATIONAL MEETING určený prioritně kontaktním osobám v rámci programu CEEPUS v České republice.  

Dopolední část akce (10:00 – 12:00) proběhne v českém jazyce a bude zaměřena na praktické otázky administrace programu.  

Odpolední část (13:00 – 15:00) se bude konat v anglickém jazyce. Akci zahájí 1. náměstek ministra školství Mgr. Jiří Nantl, LL.M. Účast přislíbila rovněž generální tajemnice programu CEEPUS Mag. Elisabeth Sorantin z Rakouska, která bude informovat o novinkách v programu CEEPUS. Následovat bude vyhlášení nejúspěšnějších univerzitních sítí uplynulého roku a udělení ocenění The Czech National CEEPUS Office Prize 2012. Tlumočení odpolední části NENĺ zajištěno. 

Předběžný program setkání naleznete ZDE. 

Zaregistrovat se můžete ZDE.  (V případě vyčerpání volných míst kontaktujte Mgr. Jana Trnku - jan.trnka@dzs.cz).

Účast na akci je bezplatná.

Předsednictví programu CEEPUS

Česká republika převezme 4. dubna 2013 po Rakousku předsednictví programu CEEPUS. Stane se tak na slavnostní ceremonii Komise ministrů ve Vídni v Rakousku, která je nejvyšším orgánem programu. Česká republika bude předsedat programu až do roku 2015, kdy předsednictví převezme některá z dalších členských zemí.  

Sítě oceněné národní kanceláří 2012

Dne 24.dubna 2012 proběhlo slavnostní ocenění českých vysokoškolských institucí, které jsou zapojeny do sítí programu CEEPUS oceněných mezinárodní Ministerskou cenou. Vice informací naleznete ZDE.

Nově formulovaná pravidla pro stipendisty a vysoké školy

Národní kancelář nově sestavila pravidla pro stipendisty a vysoké školy, která jsou k dispozici v podobě dokumentů "Pravidla pro uchazeče o stipendium a stipendisty programu CEEPUS" a "Organizační pravidla pro koordinující a partnerské vysoké školy zapojené do programu CEEPUS".

Věříme, že Vám dané dokumenty poskytnou odpovědi na případné dotazy ohledně náležitostí spojených s řízením a využíváním programu CEEPUS v praxi.

Nový příkaz ministra č. 26/2011

Od 1. sprna 2011 vstupuje v platnost nový Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 26/2011 k přiznávání stipendií podle programu "Stipendia Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vložená do Central European Exchange Programme for University Studies (CEEPUS III)".

Pozor soutěž a prostor pro vaše zážitky a zkušenosti ze stáží!

Europe Now

Zúčastnili jste se v uplynulých pěti letech programu CEEPUS? Pak je tu šance podělit se o své zážitky a vize a zároveň si zasoutěžit!

Jak to se změnila vaše vize pro Evropu? Jak studijní pobyt ovlivnil vaše odborné zaměření?

http://www.europe-now.eu/

...a je tu i SOUTĚŽ o ceny v podobě dalších stáží!

 **********************************************************************************

Seminář 1.6. 2010 Praha

Prezentace NCO-CZ

Zápis

*********************************************************************************

Přihlášky na rok 2010/11

CCO již otevřela na www.ceepus.info přihlášky na zimní semestr.

Pro freemovery platí termín přihlášek 30.11. Na zimní semestr se mohou hlásit pouze, pokud se  domluví s hostitelskou Národní kanceláří.

********************************************************************

Informace ze 16. setkání Společného výboru ministrů zemí CEEPUS 25.3. 2010 v Budvě

  • Kvóta pro ČR v ak.roce 2010/11: 625 stipendijních měsíců.
  • Dohoda CEEPUS III,  podepsaná s výhradou ČR k čl.8, vstoupí v platnost  1.5.2011 - navazuje na CEEPUS II, s předpokládaným prodlužováním vždy na sedm let.
  • Moldávie byla pozvána k přistoupení k dohodě CEEPUS III od ak.roku 2011/12.
  • Cena ministrů: první místo AT-12, druhé SI-111, třetí AT-38.

*******************************************************************************************

Letter of Award na webu

Upřesnění možnosti našeho programu v oblasti "kanceláře bez papírování":

Letter of Award bude nyní předevšim vygenerován na
www.ceepus.info v příslušné přihlášce a budeme ho dávat i podepsaný na papíře jen těm stipendistům, kteří ho budou potřebovat (země mimo EU, zejména kvůli vízům).

Je to umožněno tím, že máme přistup každý na svůj desktop pod heslem, a je to tedy oficiální stav přihlášky, jak ho můžete na desktopu vidět.

Pokud by tím vzniklo nějaké nedorozumění, můžeme vždy vystavit Letter of Award na papíře.

NCO-CZ

*******************************************************************************************

Seminář 3.11. 2009

Prezentace NCO-CZ

Zápis

********************************************************************************************

Comics: EAST COVER Pitching

Are you comics artist? Do you know somebody who make a comics?

During International Comics Culture Festival LIGATURA (
www.ligatura.eu) will be devoted special space for promotion comics artist from Central Europe.
EAST COVER Pitching is a series of meetings of central European artists with an international jury, which will judge projects of their comics