program_logo

Akademická informační agentura

Aktualizované webové stránky Akademické informační agentury

jsou  k dispozici na adrese www.zahranici-stipendium.cz .

Akademická informační agentura (AIA)

AIA se zabývá nabídkami stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních smluv
a informováním veřejnosti o různých možnostech zahraničního studia.
 

  • Administruje nabídky stipendijních pobytů na základě mezinárodních smluv
    do více než 40 zemí světa (pro studenty a pedagogy veřejných VŠ v ČR).
 
  • Spolupracuje při výběrových řízeních na dlouhodobé stipendijní pobyty
    ve Francii a v Německu (pro studenty SŠ). 
 
  • Podílí se na organizačním zajišťování pedagogických a hospitačních stáží
    (pro učitele ZŠ a SŠ).
 
  • Zpracovává a šíří informace o různých dalších možnostech studia v zahraničí.