program_logo

AKTION

Kategorie:

Dotace na vědeckou a pedagogickou spolupráci s Rakouskem formou projektů

4. 11. 2013AKTION

Do 30. 11. 2013 je možné podávat návrhy projektů na různé formy spolupráce českých a rakouských univerzitních pracovišť na poli pedagogickém či vědeckém. Podpora je schvalována až na jeden rok trvání projektu. Realizace je možná již od 1. 2. 2014. Pokyny pro sestavení návrhů... více

Podpora česko-rakouských výzkumných projektů z oblasti energetiky

6. 8. 2013AKTION

U příležitosti 20. výročí činnosti programu AKTION ČR - Rakousko a prvního česko-rakouského Dne vědy na téma „Today's Research for Tomorrow's Sustainable Energy" dne 6. června 2013 v Praze zveřejnilo MŠMT mimořádnou výzvu k podávání návrhů společných česko-rakouských... více

20 let česko-rakouské spolupráce ve vědě a vzdělávání!

17. 6. 2013, PrahaAKTION

Dne 6. června 2013 se v Rakouském kulturním fóru v Praze konala oslava 20. výročí činnosti česko-rakouského programu AKTION. Čtěte zde . ... více

Informační seminář o možnostech stipendijních pobytů v zahraničí

26. 4. 2013, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava AKTION

Rádi bychom pozvali studenty a akademické pracovníky na INFORMAČNÍ SEMINÁŘ, jehož cílem je seznámit případné zájemce s možnostmi využití stipendijních programů Domu zahraničních služeb/ Národní agentury pro evropské vzdělávací programy. Informační seminář bude zaměřen... více

Newsletter 2/2013

4. 4. 2013AKTION

V aktuálním vydání newslettru 2/2013 naleznete informace o nabídce stipendií pro vysokoškolské studenty a akademické prácovníky a o možnostech projektové spolupráce, příp. o nabídce podpory pro další pracovníky ve vzdělávání. Newsletter 2/2013 v pdf verzi ke stažení... více

Výzkumné pobyty v Rakousku pro vysokoškolské pedagogy

26. 3. 2013AKTION

Do 15. dubna mohou vysokoškolští pedagogové veřejných VŠ v ČR ve věku do 60 let podávat žádost o jednoměsíční výzkumné stipendium programu AKTION ČR - Rakousko. Pobyt je možné realizovat od 1. července 2013. Bližší informace o podmínkách podávání žádosti o stipendium naleznete... více

Máte zájem spolupracovat s VŠ v Rakousku?

19. 3. 2013AKTION

Do 15. dubna 2013 je možné podávat návrhy projektů na různé formy spolupráce na poli pedagogickém či vědeckém. Pokyny pro sestavení návrhů projektů včetně aktuální verze formuláře naleznete zde .Realizaci je možné započít 1. 7. 2013..... více

Stipendia a Letní jazykové školy programu AKTION

6. 2. 2013AKTION

Studenti a akademičtí pracovníci mohou podávat své žádosti o semestrální a krátkodobá výzkumná stipendia na ZS 2013/14 více. Zájemci z řad studentů se mohou informovat o právě zveřejněném programu letních intezivních kurzů němčiny s tandemovou výukou.... více

Informační seminář o možnostech stipendijních pobytů v zahraničí

19. 11. 2012, OpavaAKTION

  Dovolujeme si Vás pozvat na Informační seminář o možnostech stipendijních pobytů v zahraničí pro studenty a akademické pracovníky Slezské univerzity v Opavě. Informační seminář se koná dne 6. prosince 2012 od 13:30 do15:30 hod. v učebně H3 Slezské univerzity... více

INFORMAČNÍ SEMINÁŘ o možnostech stipendijních pobytů v zahraničí pro studenty doktorských studijních programů

5. 9. 2012AKTION

Rádi bychom Vás jménem Domu zahraničních služeb/Národní agentury pro evropské vzdělávací programy (DZS/NAEP) pozvali na INFORMAČNÍ SEMINÁŘ o možnostech stipendijních pobytů v zahraničí pro doktorandy, jehož cílem je představit možnosti využití stipendijních programů.... více

Informační seminář o stipendijních pobytech v zahraničí a spolupráci v oblasti vzdělávání

14. 5. 2012, Liberec - Technická univerzita v Liberci, místnost ICAKTION

Dovolujeme si Vás pozvat na Informační seminář o stipendijních pobytech v zahraničí a spolupráci v oblasti vzdělávání, který se bude konat 24. května 2012 od 10:00 do 11:30 v zasedací místnosti IC Technické univerzity v Liberci.Prezentovány budou především možnosti zahraničních... více

Informační seminář o stipendijních pobytech v zahraničí a spolupráci v oblasti vzdělávání

14. 5. 2012, Pedagogická fakulta UJEP, České mládeže 8, Ústí nad LabemAKTION

Dovolujeme si Vás pozvat na Informační seminář o stipendijních pobytech v zahraničí a spolupráci v oblasti vzdělávání, který se bude konat 24. května 2012 od 15:30 do 17:00 v zasedací místnosti č. 502 na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, České mládeže... více

Stipendia a Letní jazykové školy programu AKTION ČR - Rakousko

3. 2. 2012AKTION

Studenti a akademičtí pracovníci mohou podávat své žádosti o semestrální a krátkodobá výzkumná stipendia na ZS 2012/13 více. Zájemci z řad studentů se mohou informovat o právě zveřejněném programu letních intezivních kurzů němčiny s tandemovou výukou. ... více

Návrhy projektů programu AKTION CZ - A k 30.11.2011

14. 11. 2011AKTION

Pokyny pro sestavení návrhů projektů včetně formuláře naleznete zde . Termín je určen pro aktivity od 1. února následujícího kalendářního roku na cca 1 rok trvání projektu.... více

Tisková zpráva o mezinárodní konferenci na téma Learning mobility in higher education

12. 10. 2011AKTION

Ve dnech 6. a 7. října 2011 se v pražské Národní technické knihovně sešlo na 180 pracovníků z oblasti vysokého školství, aby diskutovali na téma mobility studentů. Konferenci Learning mobility in higher education, která svedla dohromady pracovníky zahraničních oddělení... více

Organizujeme mezinárodní konferenci na téma Learning mobility in higher education

4. 10. 2011, PrahaAKTION

Ve dnech 6.-7.října 2011 pořádáme mezinárodní konferenci na téma Learning mobility in higher education: Trends, approaches and challenges. Konference se uskuteční v Národní technické knihovně v Praze a očekáváme 230 účastníků z 23 zemí! Prezentace přednášejících z Evropské... více

Šprechtíme

29. 9. 2011AKTION

Projekt na podporu německého jazyka, jehož cílem je poukázat na význam němčiny ve společenském i profesním životě a podporovat její výuku v České republice. Více informací naleznete zde.

Upozornění - termín pro podávání návrhů projektů spolupráce

7. 4. 2011, AKTIONAKTION

programu AKTION Česká republika - Rakousko, spolupráce ve vědě a vzdělávání na akademický rok 2011/12 je letos již 15. dubna 2011. Příslušné pokyny naleznete zde .... více

Termíny pro podávání žádostí o stipendia programu AKTION do konce r. 2010

27. 8. 2010AKTION

Nejbližší termíny pro podávání žádostí o jednoměsíční stipendia do Rakouska  pro vysokoškolské  učitele jsou k 15.9. a 30.11. 2010, termín na žádosti o semestrální stipendia v délce 1 - 5 měsíců pro pregraduální a postgraduální studenty a pro vysokoškolské učitele... více

Termíny pro projekty programu AKTION v ZS 2010

9. 7. 2010AKTION

následující termíny pro podávání návrhů projektů programu AKTION Česká republika - Rakousko, spolupráce ve vědě a vzdělávání jsou do 15. září a 30. listopadu 2010. Bližší informace včetně aktuální verze formuláře naleznete zde.

Termín pro podávání návrhů projektů programu AKTION na ak. rok 2010/11

20. 4. 2010AKTION

 je do 30. dubna 2010. Fromulář návrhu projektu naleznete zde . Pokyny pro sestavení návrhu projektu včetně používaných sazeb v obou měnách jsou k dispozici zde . Návrhy projektů budou posouzené řídícím grémiem programu ve dnech 10./11. června 2010.Výsledky posouzení budou zveřejněny v databázi projektů programu AKTION... více

Prodloužení programu AKTION na léta 2010 - 2015

10. 12. 2009AKTION

Programm AKTION, Česká republika - Rakousko, spolupráce ve vědě a vzdělávání, byl prodloužen na léta 2010 - 2015. Aktuální informace o vypsaných kategoriích stipendií naleznete od 15.12.2009 zde. První termín pro podávání návrhů projektů spolupráce českých a rakouských univerzit... více

Termín pro podávání a posouzení návrhů projektů

30. 9. 2009AKTION

Příští řádný termín pro podávání návrhů projektů programu AKTION Česká republika - Rakousko, spolupráce ve vědě a vzdělávání, rovněž pro jednoměsíční stipendia pro VŠ pedagogy do 45 let a zpracování diplomové či doktorské práce v tandemu je do 31. října 2009. Termín... více

Mimořádný termín pro podávání návrhů projektů:

24. 7. 2009AKTION

Program AKTION vypisuje mimořádný termín pro podávání návrhů projektů: 15. září 2009 na období realizace říjen – prosinec 2009. Přednost bude mít spolupráce ve výuce – společné semináře studentů, přednášky hostujících profesorů, vědecká zasedání, odborné... více

Termín pro předkládání návrhů projektů programu vědeckotechnické spolupráce mezi Českou republikou a Rakouskou republikou

24. 7. 2009AKTION

na léta 2010/11 je do 15. října 2009. Výzvu pro podávání návrhů projektů, rovněž příslušný formulář naleznete na webových stránkách programu AKTION.   ... více

Stipendia porgramu AKTION

29. 6. 2009AKTION

Nejbližší termín pro podávání žádostí o jednoměsíční stipendia na letní semestr 2010 a jednoměsíční stipendia pro vysokoškolské učitele do Rakouska je  31.říjen 2009.   Registraci v systému AH Plus i online formulář žádosti o stipendium najdete zde ... více

Informační schůzka programu AKTION

3. 4. 2009AKTION

pro zájemce o účast na Sommerkolleg 2009 v Liberci se bude konat dne 3.dubna 2009 od 14:00 h. v DZS MŠMT, Na Poříčí 1035/4 - u stanice tramvaje naproti obchodnímu centru Paladium, Praha 1, v II. patře, č. místnosti 250. Tel. 602 169 216.... více

Stipendia programu AKTION

18. 2. 2009AKTION

  Nejbližší termín pro podávání žádostí do Rakouska v online systému AH Plus o semestrální až roční, taktéž krátkodobá vědecko-výzkumná stipendia a 1 měsíční stipendia pro vysokoškolské učitele je  15. březen 2008, 23:59 hodin. Registraci v systému AH Plus i online formulář... více

Informační seminář pro VŠ studenty a pedagogy o nabídce stipendií ke studiu na zahraničních VŠ

3. 2. 2009AKTION

V úterý 17. února 2009 od 15:00 hod. se bude konat informační seminář pro studenty a pedagogy VŠ v aule rektorátu VUT Brno, Antonínská 1. Prezentována bude nabídka programů AKTION Česká republika - Rakousko, FM EHP Norska, CEEPUS a Akademické informační agentury DZS MŠMT.... více

Bilaterální letní jazykové školy programu AKTION tzv. Sommerkollegs

3. 2. 2009AKTION

Termín pro podávání žádostí na Sommerkollegs do Poděbrad, Liberce a Českých Budělovic je do 15. dubna 2009 na adresu pořadatelek jednotlivých škol.

Schválené částky na projekty spolupráce

29. 12. 2008AKTION

Přehled schválených částek na projekty spolupráce je zveřejněn v databázi projektů programu AKTION.... více

Termín programu AKTION k 31.10.2008

12. 11. 2008AKTION

Termín pro posouzení návrhů projektů i žádostí o stipendia podaných k 31.10. 08 je ve dnech 11. a 12. 12. 2008. ... více

Jednoměsíční stipendia programu AKTION na letní semestr 2009

3. 11. 2008AKTION

Bliží informace najdete zde

Mimořádný termín pro podávání návrhů projektů programu AKTION k 15. 9. 2008

11. 6. 2008AKTION

Program AKTION Česká republika - Rakousko, spolupráce ve vědě a vzdělávání, vypisuje mimořádný termín pro podávání návrhů projektů do 15. září 2008 na období realizace říjen - prosinec 2008. Pro sestavení návrhů projektů platí stejný formulář a stejné pokyny jako pro řádné termíny.... více

Stipendia programu AKTION

1. 4. 2008AKTION

Nejbližší termín pro podávání žádostí do Rakouska v online systému AH Plus o stipendia pro tandemové zpracování diplomové práce, stipendia pro zpracování disertační práce  a 1 měsíční stipendia pro vysokoškolské učitele je 30. duben 2008, 23:59 hodin.Registraci v systému... více

Přehled schválených částek na projekty Programu vědecko-technické spolupráce s Rakouskem

12. 2. 2008AKTION

Přehled schválených částek na projekty Programu vědecko-technické spolupráce s Rakouskem posouzené na zasedání dne 7.2.2008 ve Vídni naleznete pro nové projekty zde a pro druhý rok loňských projektů zde

Aktuální informace o letních jazykových kurzech tzv. Sommerkollegs

6. 2. 2008, AKTIONAKTION

Aktuální informace o třech letních kurzech jsou již k dispozici včetně formuláře žádosti o přijetí. Termín pro podávání žádostí je do 15. dubna 2008. Podrobné informace naleznete zde .... více