European Schoolnet: transforming Education in Europe
Únor 2011

Téma měsíce: Matematika a přírodní vědy!

U příležitosti Mezinárodního roku chemie 2011, který po celém světě oslavuje úspěchy této vědy, se v Evropě koná mnoho interaktivních, zábavných i vzdělávacích akcí. Organizace European Schoolnet se k oslavám připojuje a pořádá řadu aktivit, které se snaží zvýšit zájem mladých lidí o tyto vědní obory.

Novinka: Projekt Xperimania je zpět

Projekt Xperimania zaměřený na výuku chemie, a to především na oblast petrochemie, je zpět! Vyzkoušejte si dvě nové soutěže, jejichž cílem je zvýšit zájem žáků o chemii. Obě soutěže se zaměřují na roli žen v této vědní disciplíně a jsou navrženy tak, že je mohou učitelé vyzkoušet jak v hodinách přírodovědných předmětů, tak například i v hodinách cizího jazyka nebo sociálních věd.

Akce: Konference Scientix hlásí poslední volná místa

Do konání evropské konference SCIENTIX zaměřené na výuku matematiky a přírodních věd zbývají necelé tři měsíce. Zaregistrovalo se na ni již přes 300 účastníků z řad učitelů, vědeckých pracovníků a dalších odborníků. Konference se uskuteční v Bruselu ve dnech 6. - 8. května. Pokud chcete prezentovat svoji práci, sdílet své zkušenosti s ostatními a inspirovat se novými nápady, rychle se zaregistrujte, zbývají poslední volná místa!

Výzva: Zapojte se do rozsáhlého celoevropského průzkumu o využití moderních technologií!

Celoevropský projekt iTEC, jehož cílem je načrtnout možné trendy vývoje výuky a vyzkoušet je na rozsáhlém vzorku 1000 tříd, otevírá rozsáhlý průzkum. Učitelé se v něm mohou vyjádřit k tomu, jak často a jakým způsobem ve své výuce používají moderní technologie. Svůj názor mohou ale vyjádřit i samotní žáci! Oba průzkumy jsou k dispozici v několika jazykových mutacích. Více na stránkách iTECu.

Informace: Jak mohou sociální vzdělávací sítě podpořit zvyšování profesních dovedností učitelů v roce 2020?

Projekt Tellnet se zabývá otázkou, jaká by mohla evropská síť eTwinning podpořit rozvoj profesních dovedností učitelů v letech 2020 - 2025? Přípravy na workshop, který se uskuteční na začátku června ve španělské Seville a na kterém se budou vytvářet možné scénáře vývoje, jsou již v plném proudu.

Výzva: Soutěž U4energy hledá nové spolupracovníky!

Jste učitel a zajímá Vás téma úsporného zacházení s energiemi a jeho propagace mezi mladými lidmi? Celoevropská soutěž U4ernergy hledá národní ambasadory a poradce, jejichž úlohou je propagovat soutěž ve své zemi.

News across Europe

Výzva: Evropská výtvarná soutěž "Evropské dívky kreslí na téma budoucnost moderních technologií"

V rámci maďarského předsednictví EU 2011 byla zahájena evropská výtvarná soutěž pro dívky s názvem "Evropské dívky kreslí na téma budoucnost moderních technologií". Cílem soutěže je podpořit tvořivost dívek v oblasti nových technologií a to již od jejich raného věku.

Projekt: Science on Stage

Science on Stage je evropský projekt, který je zaměřen na učitele přírodních věd na základních a středních školách. Inovativní a inspirativní výuka je klíčem k tomu přilákat mladé lidi k přírodovědným oborům a to bez ohledu na to, zda si je v budoucnu zvolí jako svou profesi, či nikoli.

Výzva: Natočte video k 50. výročí organizace OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development)

U příležitosti oslav 50. výročí vzniku organizace OECD mohou mladí lidé ve věku 18 a 25 let z celého světa natočit krátké video popisující jejich vizi pokroku. Video by nemělo být delší než 3 minuty, mělo by být natočeno v angličtině nebo francouzštině a musí být nahráno na YouTube.

adresa