Dům zahraniční spolupráce je příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, plnící úkoly při zajišťování školských, vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva.

Jednotlivé služby lze nalézt v sekcích Akademická informační agentura (AIA), AKTION Česká republika - Rakousko, program spolupráce ve vědě a vzdělávání, CEEPUS, Krajané, Lektoráty, European Schoolnet a Studium cizinců v ČR - studijní odbor.